ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก                                                                                            .. Welcome to the website of the  Changpuek Subdistrict Administrative Organization .. 
 ชื่อเอกสาร : เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 11 เดือน   [ 09 ตุลาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 11 เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562)