ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก Welcome to the website of the  Changpuek Subdistrict Administrative Organization

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

ปลัด

Facebook

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/11/2558
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
1,524
เดือนที่แล้ว
4,010
ปีนี้
1,524
ปีที่แล้ว
24,263
ทั้งหมด
58,258
ไอพี ของคุณ
35.172.195.82


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดเก็บขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 256325 ตุลาคม 2562
เอกสารประกวดราคาจ้างจัดเก็บขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 256325 ตุลาคม 2562
ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายและเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2563 07 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 256114 พฤศจิกายน 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 11 เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง เดือนกันยา09 ตุลาคม 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 11 เดือน09 ตุลาคม 2561
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 11 เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤศ09 ตุลาคม 2561
ประกาศประกวดราคาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 256214 กันยายน 2561
เอกสารประกวดราคาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 256214 กันยายน 2561
ประกาศเกณฑ์ปริมาณการใช้น้ำมันประจำปีงบประมาณ 256120 ตุลาคม 2560
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4/2559(เพิ่มเติม)11 ตุลาคม 2560
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4/256011 ตุลาคม 2560
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจัาง ประจำปีงบประมาณ 256111 ตุลาคม 2560
แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2560 เพิ่มเติม10 ตุลาคม 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขนย้าย และกำจัดขยะ ประจำปี 256106 ตุลาคม 2560
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 256325 ตุลาคม 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 11 เดือน09 ตุลาคม 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 256214 กันยายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดสรรที่มิใช่งานก่อสร้าง (นม)16 พฤศจิกายน 2560
ราคากลางงานจัดเก็บขยะ ประจำปี 256105 ตุลาคม 2560
ราคากลางโครงการประดับผ้าบนถนนในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่28 กันยายน 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์16 สิงหาคม 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์22 มิถุนายน 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง29 พฤษภาคม 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อ07 กุมภาพันธ์ 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ช้างเผือก13 ธันวาคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง22 กันยายน 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อ02 กันยายน 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของ อบต.ช้างเผือก ม.1 ม.2 ม.308 กันยายน 2558
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนช่าง08 กันยายน 2558
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 11 เดือน 26 ตุลาคม 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 256125 ตุลาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 256121 กันยายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 256127 สิงหาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 256127 สิงหาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 256120 มิถุนายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256130 เมษายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256120 มีนาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256108 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 256019 ธันวาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 256016 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 256010 ตุลาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 256018 กันยายน 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 256007 สิงหาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 256018 กรกฎาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 256012 มิถุนายน 2560
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ประจำปีงบประมาณ 256029 ตุลาคม 2560
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ 256021 กรกฎาคม 2560
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ 256021 เมษายน 2560
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ 2559เพิ่มเติม21 เมษายน 2560
รายงานผลการดำเนินงานงวด 1 (2559เพิ่มเติม)21 เมษายน 2560
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ 255907 กรกฎาคม 2559
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1