ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก                                                                                            .. Welcome to the website of the  Changpuek Subdistrict Administrative Organization .. 
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 256114 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 11 เดือน 26 ตุลาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 256125 ตุลาคม 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 11 เดือน09 ตุลาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 11 เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง เดือนกันยา09 ตุลาคม 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 11 เดือน09 ตุลาคม 2561
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 11 เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤศ09 ตุลาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 256121 กันยายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 256214 กันยายน 2561
ประกาศประกวดราคาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 256214 กันยายน 2561
เอกสารประกวดราคาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 256214 กันยายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 256127 สิงหาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 256127 สิงหาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 256120 มิถุนายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256130 เมษายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256120 มีนาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256108 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 256019 ธันวาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 256016 พฤศจิกายน 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดสรรที่มิใช่งานก่อสร้าง (นม)16 พฤศจิกายน 2560

 [1]  2  3  4  5