ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก                                                                                            .. Welcome to the website of the  Changpuek Subdistrict Administrative Organization .. ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอเมืองเชียงใหม่เรื่อง แต่งตั้งบุคคลแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้้ง
 15 กุมภาพันธ์ 2562