ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก Welcome to the website of the  Changpuek Subdistrict Administrative Organization

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

ปลัด

Facebook

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/11/2558
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
78
เดือนนี้
1,479
เดือนที่แล้ว
2,261
ปีนี้
18,161
ปีที่แล้ว
25,644
ทั้งหมด
100,539
ไอพี ของคุณ
3.239.58.199

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง การสำรวจข้อมูลภาคสนาม ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง การสำรวจข้อมูลภาคสนาม ประจำปี 2564

25 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564

25 มิถุนายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
31 มีนาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
31 มีนาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
24 พฤศจิกายน 2563

ประกาศสภา อบต.ช้างเผือก เรื่อง ชอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ช้างเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
18 พฤศจิกายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา และสถานที่การประเมินสมรรถนะ,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
13 พฤศจิกายน 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
02 พฤศจิกายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
15 ตุลาคม 2563

ประกาศสภา อบต.ช้างเผือก เรื่อง ชอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ช้างเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
07 สิงหาคม 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
03 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th

           ด้วยสำนักงาน ก.พ.แจ้งว่า รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุดแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

           องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ผ่านทางเว็ปไซต์สำนักงาน ก.พ. https://web.ocsc.go.th/forking/https://web.ocsc.go.th/forking/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31กรกฎาคม 2563

 

24 กรกฎาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
24 กรกฎาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
01 มิถุนายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
01 มิถุนายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (90 รายการ)