ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก Welcome to the website of the  Changpuek Subdistrict Administrative Organization

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

ปลัด

Facebook

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/11/2558
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
1,880
เดือนที่แล้ว
2,071
ปีนี้
21,482
ปีที่แล้ว
24,263
ทั้งหมด
78,216
ไอพี ของคุณ
18.215.62.41องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
15 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th

           ด้วยสำนักงาน ก.พ.แจ้งว่า รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุดแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

           องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ผ่านทางเว็ปไซต์สำนักงาน ก.พ. https://web.ocsc.go.th/forking/https://web.ocsc.go.th/forking/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31กรกฎาคม 2563

 

24 กรกฎาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
24 กรกฎาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
01 มิถุนายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
01 มิถุนายน 2563

มอบหน้ากากอนามัยและแอลกฮอล์เจลให้กับประชาชนและส่วนราชการในเพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ช้างเผือก ,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th

อบต.ช้างเผือกร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อให้กับประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)

10 เมษายน 2563

รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th

วันที่ 8 เมษายน 2563 นายกวิรัช ยั่งยืนกุล รับมอบประกาศเกียรติคุณเป็นหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติในภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า และรับมอบเครื่องเป่าใบไม้ จากท่านวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่

09 เมษายน 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้าางเผือก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน ตลอดจนเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา อบต. ผู้นำหมู่บ้าน  อาสาสมัครในพื้นที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ช้างเผือก และประชาชนที่สนใจ รวมจำนวน 30 คน

27 มีนาคม 2563

 อบต.ช้างเผือกรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ช้างเผือก,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ผู้ใดสนใจขอรับใบสมัครได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-010734 ต่อ 11

27 มกราคม 2563

การป้องกันและลดผลกระทบจากกรณีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5),องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด อบต.ช้างเผือก ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำถนนสายหนองฮ่อ-ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และเพิ่มความชื้นในอากาศ ในเขตพื้นที่

20 มกราคม 2563

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ สนามโรงเรียนศรีเนห์รู บ้านขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

13 มกราคม 2563

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกจัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 26-27 ธันวาคม 2563 ณ สนามโรงเรียนศรีเนห์รู บ้านขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

30 ธันวาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายวิรัช ยั่งยืนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

06 ธันวาคม 2562

ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
24 ตุลาคม 2562

ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกพร้อมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

23 ตุลาคม 2562

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (75 รายการ)