ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก Welcome to the website of the  Changpuek Subdistrict Administrative Organization

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

ปลัด

Facebook

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/11/2558
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
145
เดือนนี้
1,871
เดือนที่แล้ว
1,840
ปีนี้
19,217
ปีที่แล้ว
16,917
ทั้งหมด
51,688
ไอพี ของคุณ
3.93.74.227

นางธัญญารัตน์ หาญพิศุทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวธมนณัฎฐ์ จันทสิทธิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวอรัญญา คำอ้าย
นักจัดการงานทั่วไปขำนาญการ


นางสาวชญาฐ์พิมณ์ ณ เชียงใหม่
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวณิภษา ศรีเที่ยง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวพลับพลึง แซ่ลี
ครู ค.ศ.1


นางพนิตตา บุตรแก้ว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสืบพงค์ แซ่ลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวมะลิวัลย์ ยั่งยืนกุล
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นายบวร แซ่ย่าง
นักการภารโรง


นายไกรวัลย์ บุญเลิศ
คนงานทั่วไป