ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก                                                                                            .. Welcome to the website of the  Changpuek Subdistrict Administrative Organization .. 


กองช่างนายธีระยุทธ์ ศรีสุทะ
ผู้อำนวยการกองช่างนายกฤษณะ สุจารี
วิศวกรโยธาปฎิบัติการ


อำนาจหน้าที่ กองช่าง

- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง