ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก                                                                                            .. Welcome to the website of the  Changpuek Subdistrict Administrative Organization .. 


รายงานประชุมสภา


รายการวันที่
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 255910 มิถุนายน 2559
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/255927 พฤษภาคม 2559
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/255931 มีนาคม 2559
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/255928 มีนาคม 2559
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/255816 กุมภาพันธ์ 2559
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/255825 ธันวาคม 2558
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/255825 กันยายน 2558
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/255821 กันยายน 2558
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/255814 สิงหาคม 2558
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/255826 มิถุนายน 2558
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/255820 เมษายน 2558
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/255823 มีนาคม 2558

 [1]