ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก                                                                                            .. Welcome to the website of the  Changpuek Subdistrict Administrative Organization .. 


รายงานทางการเงิน


รายการวันที่
การเงินประจำเดือนกรกฏาคม 2562 14 สิงหาคม 2562
งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 256205 กรกฎาคม 2562
รายงานผลการดำเนินงานงวดเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖201 กรกฎาคม 2562
งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 256211 มิถุนายน 2562
งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 256218 เมษายน 2562
รายงานผลการดำเนินงานงวดเดือน มกราคม – มีนาคม 256203 เมษายน 2562
งบการเงินประจำเดือนมกราคม 256216 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานผลการดำเนินงานงวดเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 256102 มกราคม 2562
งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 256116 มกราคม 2562
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 25607 พฤศจิกายน 2561
งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 256110 ตุลาคม 2561
รายงานผลการดำเนินงานงวดเดือน กรกฏาคม – กันยายน 256103 ตุลาคม 2561
งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 256111 กันยายน 2561
งบการเงินประจำเดือนกรกฏาคม 256107 สิงหาคม 2561
งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 256111 กรกฎาคม 2561
รายงานผลการดำเนินงานงวดเดือน กรกฏาคม – กันยายน ๒๕๖๐09 ตุลาคม 2560
งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 256128 มิถุนายน 2561
งบการเงินประจำเดือนเมษายน 256119 พฤษภาคม 2561
งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 256105 เมษายน 2561
งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256105 เมษายน 2561

 [1]  2  3