ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก Welcome to the website of the  Changpuek Subdistrict Administrative Organization

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

ปลัด

Facebook

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/11/2558
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
1,533
เดือนที่แล้ว
1,759
ปีนี้
1,533
ปีที่แล้ว
25,644
ทั้งหมด
83,911
ไอพี ของคุณ
54.208.73.179

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ อบต.ช้างเผือก เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส1/25647 ม.ค. 2564
2ประกาศ อบต.ช้างเผือก เรื่องรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 256316 ธ.ค. 2563
3งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 25639 ธ.ค. 2563
4รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 28 ต.ค. 2563
5ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 256328 ต.ค. 2563
6ประชาสัมพันธ์การใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 256428 ต.ค. 2563
7งบการเงินประจำเดือนกันยายน 256330 ก.ย. 2563
8การเบิกจ่ายไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 256330 ก.ย. 2563
9งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 256331 ส.ค. 2563
10งบการเงินประจำเดือนเมษายน 256314 พ.ค. 2563
11ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 256311 เม.ย. 2563
12รายงานผลการดำเนินงานงวดเดือน มกราคม – มีนาคม 25631 เม.ย. 2563
13งบการเงินประจำเดือนกุมพาพันธ์ 25636 มี.ค. 2563
14รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256214 ก.พ. 2563
15งบการเงินประจำเดือนมกราคม 256314 ก.พ. 2563
16ประชาสัมพันธ์งบการะเงินประจำเดือนธันวาคม 2562 13 ม.ค. 2563
17งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 25622 ธ.ค. 2562
18รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 256222 ต.ค. 2562
19งบการเงินประจำเดือนกันยายน 256222 ต.ค. 2562
20การเงินประจำเดือนกรกฏาคม 2562 14 ส.ค. 2562

1234  >> >|