ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก                                                                                            .. Welcome to the website of the  Changpuek Subdistrict Administrative Organization .. 


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน


รายการวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 256213 กรกฎาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 256213 มิถุนายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 256208 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 256103 ตุลาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 25628 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256230 เมษายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256218 มีนาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 256122 มกราคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256226 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 256120 ธันวาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 256115 พฤศจิกายน 2561

 [1]