ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก Welcome to the website of the  Changpuek Subdistrict Administrative Organization

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

ปลัด

Facebook

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/11/2558
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
1,462
เดือนที่แล้ว
2,369
ปีนี้
1,462
ปีที่แล้ว
26,699
ทั้งหมด
110,539
ไอพี ของคุณ
3.81.172.77

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25624 พ.ย. 2562
2ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25624 ต.ค. 2562
3ประกาศขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256220 ก.ย. 2562
4ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256210 ก.ย. 2562
5ประกาศรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256222 ส.ค. 2562
6ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ16 ส.ค. 2562
7ประกาศรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256216 ส.ค. 2562
8ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25622 ส.ค. 2562
9ประกาศขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256212 มิ.ย. 2562
10ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256210 มิ.ย. 2562
11ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256210 มิ.ย. 2562
12ประกาศรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 25622 พ.ค. 2562
13ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยแรก1 พ.ค. 2562
14ประกาศเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256224 เม.ย. 2562
15ประกาศขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256224 เม.ย. 2562
16ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25623 เม.ย. 2562
17ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25623 เม.ย. 2562
18ประกาศรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256213 ก.พ. 2562
19ประกาศรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256211 ก.พ. 2562
20ประกาศเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมฯ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1ครั้งที่ 2 ปี 256228 ม.ค. 2562

12  >> >|