ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก                                                                                            .. Welcome to the website of the  Changpuek Subdistrict Administrative Organization .. 
อบต.ช้างเผือกร่วมรณรงค์ 60 วันห้ามเผาเราทำได้เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน

 
16 กุมภาพันธ์ 2559