ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก                                                                                            .. Welcome to the website of the  Changpuek Subdistrict Administrative Organization .. 

09 สิงหาคม 2559


04 สิงหาคม 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ได้จัดอบรมสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ช้างเผือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในระหว่างวันที่ 25-26  กุมภาพันธ์  2559 ณ ห้องประชุมบ้านน้ำรีสอร์ท เชียงราย  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรเครือข่ายชุมชนในเขตพื้นที่ อบต.ช้างเผือก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 40 คน
09 มีนาคม 2559

19 กุมภาพันธ์ 2559

17 กุมภาพันธ์ 2559

10 กุมภาพันธ์ 2559

16 กุมภาพันธ์ 2559

23 มกราคม 2559

09 มกราคม 2559

11 มกราคม 2559


08 ธันวาคม 2558


20 พฤศจิกายน 2558

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1