ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก                                                                                            .. Welcome to the website of the  Changpuek Subdistrict Administrative Organization .. 

นายนิกุล หรูประเสริฐรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
นางธัญญารัตน์ หาญพิศุทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวอัมพร จันทรบุญวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายธีระยุทธ์ ศรีสุทะ
ผู้อำนวยการกองช่าง