ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก                                                                                            .. Welcome to the website of the  Changpuek Subdistrict Administrative Organization .. 
หมายเลขโทรศัพท์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก053-
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก053-

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก053-010734
สำนักปลัดต่อ
ประชาสัมพันธ์ต่อ
งานป้องกันต่อ
กองคลังต่อ
งานจัดเก็บรายได้ต่อ
กองช่างต่อ
กองสวัสดิการต่อ
โทรสาร053-010736

แผนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก