ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก Welcome to the website of the  Changpuek Subdistrict Administrative Organization

ปลัด

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

Facebook

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/11/2558
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
594
เดือนที่แล้ว
3,395
ปีนี้
39,298
ปีที่แล้ว
33,544
ทั้งหมด
181,919
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243

4
ประกาศ อบต.ช้างเผือก เรื่อง คืนหลักประกันสัญญา,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ช้างเผือก เรื่อง คืนหลักประกันสัญญา แจ้งให้ บริษัท พรเดชา กรุํป (2525) จำกัด คู่สัญญา ตามสัญญาจ้างเลขที่ 002/2562 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 

10 กุมภาพันธ์ 2565

ให้รองนายกรักษาราชการแทน,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
10 กุมภาพันธ์ 2565

งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์ 17 สิทธิคนพิการที่ควรรู้,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
20 ธันวาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
13 ธันวาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
13 ธันวาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
13 ธันวาคม 2564

ประกาศผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
10 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
08 ธันวาคม 2564

ระบบแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์  https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
25 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลช้างเผือก หมู่ 4 บ้านขุนช่างเคี่ยน,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
11 พฤศจิกายน 2564

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจฯ ณ จุดบริการ เดือนตุลาคม 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th

ประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ เดือนตุลาคม 2564

15 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนายการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเบือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
07 ตุลาคม 2564

ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
07 ตุลาคม 2564

ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
07 ตุลาคม 2564

|< << 1 2 34 5 6 7 8..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 11  (161 รายการ)