ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก Welcome to the website of the  Changpuek Subdistrict Administrative Organization

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

ปลัด

Facebook

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/11/2558
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
1,524
เดือนที่แล้ว
4,010
ปีนี้
1,524
ปีที่แล้ว
24,263
ทั้งหมด
58,258
ไอพี ของคุณ
35.172.195.82


-:- ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2562 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
-:- ประกาศรายงานการตรวจสอบงบการเงิน ปี 2561 
-:-  ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอเมืองเชียงใหม่เรื่อง แต่งตั้งบุคคลแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้้ง 
-:- กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี พ.ศ.2562 
-:- ประชาสัมพันธ์ผลการเบิกจ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 
-:- ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2561 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง 
-:- แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 
-:- ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 
กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน 2562
โครงการช้างเผือกรวมใจต้านภัยยาเสพติด 2562
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างจัดเก็บขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2563 
-:- เอกสารประกวดราคาจ้างจัดเก็บขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2563 
-:- ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายและเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2563  
-:- ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 2561 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 11 เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง เดือนกันยา 
-:- เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 11 เดือน 
-:- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 11 เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤศ 
-:- ประกาศประกวดราคาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 
-:- เอกสารประกวดราคาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 
ประกาศราคากลาง
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2563 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 11 เดือน 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดสรรที่มิใช่งานก่อสร้าง (นม) 
-:- ราคากลางงานจัดเก็บขยะ ประจำปี 2561 
-:- ราคากลางโครงการประดับผ้าบนถนนในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ 
-:-  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ 
-:-  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง 
บ้านขุนช่างเคียน จ.เชียงใหม่ ซากุระเมืองไทย (ดอกนางพญาเสือโคร่ง)


ระบบงานต่างๆ ระบบจัดการเว็บไซต์สำรวจความพึงพอใจไฟฟ้าร้องเรียนร้องทุกข์อีเมล์สถิติอุบัติเหตุคู่มือประชาชนลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFOICT สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กรมพัฒนาธุรกิจเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่คลังข่าวมหาดไทยกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลาง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รัฐบาลไทยธกสktbออมสินไทยพาณิชย์